برنامه کلاس ها آموزشگاه آوای پارسی

شنبه ها

استاد حسن مهدی اعتباری( آواز ایرانی، سلفژ، صدا سازی ، سه تار ، تار )
استاد محمد رضازاده ( آواز ایرانی ، سلفژ، صداسازی)


یکشنبه ها


استاد محمد رضازاده (آواز ایرانی، سلفژ، صدا سازی)
استاد حسام عبدی ( آواز ایرانی، سلفژ، صداسازی، تار)
استاد محمد مهر (پیانو، تنظیم،تئوری موسیقی)


دوشنبه ها


استاد رضا پیرجانی (آواز پاپ، سلفژ، صداسازی،پیانو،گیتار، ویولن)
استاد بهرخ شورورزی ( آواز ایرانی، سلفژ،صداسازی)
استاد حسین ضروری(آواز پاپ، سلفژ، صداسازی)
استاد مجید خیاطی(سه تار،تار،دف)


سه شنبه ها


استاد رضا پیرجانی (آواز پاپ، سلفژ،صداسازی،پیانو ،گیتار، ویولن)
استاد حسام عبدی ( آواز ایرانی، سلفژ،صداسازی، تار)
استاد پریسا زندش(موسیقی کودک،ویولن)


چهارشنبه ها

استاد حسام عبدی (آواز ایرانی، سلفژ،صداسازی،تار)
ملینا پورغلامی(آواز کلاسیک،پاپ،ایرانی،سلفژ،صداسازی)


پنج شنبه ها


استاد ماکان حافظی( گیتار پاپ، الکتریک،آکوستیک،کلاسیک)
استاد رضا پیرجانی(آواز پاپ، سلفژ،صداسازی،پیانو، گیتار،ویولن)
استاد مهزاد خردمند( آواز کودک،کمانچه)
استاد مهدی محمدیان( آواز پاپ،سلفژ،صداسازی،گیتار)
استاد مهسا پارسا ( موسیقی کودک)


بهترین آموزشگاه موسیقیثبت نام کلاس موسیقیآموزشگاه موسیقی شمال تهران پاسداران –